Nieuw onderzoek suggereert dat alcohol tijdens de zwangerschap geen kwaad kan

By on June 24, 2013

Al decennia lang drukken we vrouwen op het hart dat alcohol tijdens de zwangerschap op alle mogelijke manieren vermeden dient te worden. Maar deze week dook er nieuw onderzoek op dat een drankje zo nu en dan helemaal geen kwaad kan.

Het gematigd nuttigen van alcohol lijkt de hersenontwikkeling van de foetus niet te schaden, volgens wetenschappers aan de Universiteit van Bristol in het bla BMJ Open. Met gematigd bedoelen zij 3 tot 7 glazen per week. De opleiding en het IQ van de aanstaande moeders zou volgens de onderzoekers wel van invloed kunnen zijn. Zo zijn de welvarende, goed opgeleide vrouwen geneigd meer te drinken dan de vrouwen die het wat slechter hebben.

Onderzoek
De onderzoekers van de University of Bristol toetsten bijna 7.000 tienjarigen op hun evenwicht om dit als indicator te gebruiken voor prenatale neuronale ontwikkeling. De tienjarige kinderen uit Engeland waren onderdeel van een longitudinale studie (ALSPAC). Bekend was of en hoeveel de moeders alcohol dronken tijdens en na de zwangerschap. De tienjarige kinderen ondergingen een balanstest die verschillende soorten evenwicht toetste: dynamisch evenwicht (lopen over een balk), statisch evenwicht (op één been op de balk staan voor 20 seconden) met de ogen open en dan weer met de ogen dicht. Elk kind deed de test twee keer.

Ook de vaders werd gevraagd hoeveel zij dronken tijdens de zwangerschap van hun partners. Meer dan de helft vertelde dat zij één of meer glazen per week dronken de eerste drie maanden van de zwangerschap. Één op de vijf vaders dronk één of meer glazen per dag. De moeders dronken meestal helemaal geen alcohol tijdens de zwangerschap (70 procent). Ongeveer 25 procent dronk tussen de één en twee drankjes (lage consumptie) of tussen de drie en zeven glazen (gematigde consumptie) per week.

Ongeveer 5 procent dronk zeven of meer glazen alcohol per week waarvan ongeveer één op de zeven één avond heel veel tegelijk dronk. Deze zogenoemde ‘bingedrinkers’ dronken vier of meer glazen op één avond. Vier jaar later, na de zwangerschap, dronk meer dan 28 procent van de moeders geen alcohol. Meer dan de helft dronk tussen de drie en zeven glazen per week. De moeders die meer dronken waren over het algemeen welvarender en ouder. De ‘bingedrinkers’ waren minder welvarend en jonger.

Een hogere alcoholconsumptie van de moeders voor en na de zwangerschap en de hogere consumptie van de vader tijdens de zwangerschap, hielden verband met betere balansprestaties. Met name de statische balans was beter. De onderzoekers hielden rekening met eventuele beïnvloedende factoren zoals leeftijd, roken en eerder moederschap. Volgens hen suggereren de resultaten dat lage tot gematigde alcoholconsumptie het vermogen van het kind om te balanceren niet verstoort.

Dat de betere statische balans van kinderen verband hield met de betere welvaart en opleiding van de moeders, betekent misschien dat deze moeders een bepaald ‘sociaal voordeel’ hebben. Dit sociale voordeel kan de doorslaggevende factor zijn voor de betere balans waarbij het de schadelijke effecten van gematigd alcoholgebruik overreedt.

About Redactie

KnockedUp.nl is een online magazine voor (aanstaande) mama's & papa's. Ons redactieteam schrijft over alles wat je maar wilt weten op gebied van zwanger worden, zwangerschap, fashion, celebs, gezin, relatie, tips & advies. Volg ons ook op Twitter en Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *